On the lookout for somebody to unravel your faculty concerns? Very well, buy tailor made papers from us and ignore your research! The ideal writers are in your assistance .

Dịch Vụ NHà SẠCH THÀNH CÔNG

Quy Trình Khảo Sát Và Báo Giá

Bước 1

Sau khi nhận được yêu cầu đề nghị cung cấp dịch vụ  của quý khách hàng, công ty chúng tôi sẽ có nhân viên kỹ thuật đến khảo sát thực tế và trong vòng 8 giờ kể từ khi hoàn tất việc khảo sát công ty chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá cho quý khách hàng theo từng hạng mục công việc hoặc báo giá trọn gói.

Bước 2

Nếu quý khách hàng chấp nhận báo giá và sử dụng dịch vụ , công ty chúng tôi sẽ tiến hành ký hợp đồng và trong vòng 3 ngày đội ngũ thi công của công ty sẽ tiến hành thực hiện thi công công trình. Tuy nhiên, đối với những công trình lớn hoặc có độ phức tạp, quý khách cần liên hệ sớm trước ngày thi công từ 3 đến 5 ngày.
– Tuy nhiên, riêng đối với khách hàng là các hộ gia đình hoặc văn phòng nhỏ, hoặc diện tích nhỏ (<300m²), thì không cần ký hợp đồng, nhà sạch thành công cho triển khai dịch vụ vệ sinh công nghiệp và thu tiền ngay khi kết thúc và bàn giao.

Bước 3

Nghiệm thu và bàn giao công trình.

Bước 4

Cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng.

GỬI BÁO GIÁ
We’re one particular belonging to the greatest programs which provide no charge documents to your implement. This is why, ultimately you came upon free of charge works on the web, without any methods in order to make you actually pay out .